24 maja 2018 r.

ostatnia aktualizacja:

Obrót i dystrybucja energii
elektrycznej:

Dział Energetyczny
tel. 032 368 55 53
e-mail: energia@kwkkj.pl

I. Opis prowadzonej działalności

KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej za pomocą sieci rozdzielczej 6 kV oraz sieci niskiego napięcia, na potrzeby odbiorców zlokalizowanych w mieście Sosnowiec na terenie KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. i w jej bezpośrednim sąsiedztwie, na podstawie udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji Nr PEE/180/9352/W/1/2/99/AS z dnia 6 października 1999r. zmienionej decyzją Nr DEE/180-ZTO/9352/W/OKA/2008/PF z dnia 12 sierpnia 2008r.obowiązującej do dnia 15 października 2019 r.

KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. prowadzi działalność polegająca na obrocie energią elektryczną na podstawie udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji Nr OEE/205/9352/W/1/2/99/AS z dnia 6 października 1999r. zmienionej decyzją Nr OEE/205 - ZTO/9352/W/OKA/2008/PF z dnia 12 sierpnia 2008r. obowiązującej do dnia 15 października 2019 r. Przedmiotowa koncesja obowiązuje na terenie całej Polski.

II. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
III. Przyłączenie do sieci OSD
IV. Zmiana sprzedawcy
V. Wzory umów
VI. Obowiązujące taryfy energii elektrycznej
VII. Dostępne moce

Kopalnia Węgla Kamiennego Sp. z o.o., zgodnie z nowelizacją ustawy - Prawo energetyczne oraz innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1208 z późniejszymi zmianiami), publikuje łączną wartość dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne.

VIII. Pozostałe informacje

© copyright by KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. - Autor: Mroziu
strona przęglądana: razy