24 maja 2018 r.

ostatnia aktualizacja:

Dane kontaktowe:

Siedziba

Kopalnia Węgla Kamiennego "Kazimierz-Juliusz" Sp. z o.o.
ul.Ogrodowa 1, 41-215 Sosnowiec
[Rozmiar: 23516 bajtów]mapa w serwisie Zumi

NIP: 644-18-12-109
REGON: 273242600
Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Przedsiębiorców
Nr KRS: 0000214051
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy: 98 409 200, 00 zł

Kontakt

Informacja
tel. 32 368 50 00

Sekretariat Prezesa Zarządu
tel. 32 368 57 00
fax. 32 296 84 71
sekretariat@kwkkazimierzjuliusz.pl

Dział Handlowy
tel. 32 368 55 91
tel. 32 368 55 10
tel. 32 368 55 80
fax 32 296 84 74
marketing@kwkkj.pl

Dział Zaopatrzenia
tel. 32 368 56 36
tel. 32 368 56 58
fax. 32 292 28 46
zaopatrzenie@kwkkj.pl

Dział Kadr
tel. 32 368 56 10 (pracownicy etatowi)
tel. 32 368 56 44 (pracowniczy fizyczni)
kadry@kwkkj.pl

Dział Księgowo-Finansowy
tel. 32 368 56 70
fax 32 296 84 73
ksiegowosc@kwkkj.pl

Sekcja inwestycji, nadzoru budowlanego i przetargów
tel. 32 368 55 85
inwestycje@kwkkj.pl

Sekretariat Kierownika Działu Mierniczo-Geologicznego
tel. 32 368 55 35
e.tukaj@kwkkj.pl

Sekretariat Kierownika Działu Inwestycji i Przygotowania i Ekonomiki Produkcji
tel. 32 368 52 25

Kierownik Działu Techniki Strzałowej
tel. 32 368 55 18

Kierownik Działu Tąpań
tel. 32 368 55 78

Sekretariat Kierownika Działu Górniczego
tel. 32 368 52 25

Sekretariat Kierownika Robót Górniczych
tel. 32 368 55 20

Sekretariat Kierownika Działu Energomechanicznego
tel. 32 368 51 19

Sekretariat Kierownika Działu Przeróbki Mechanicznej
tel. 32 368 51 35

Sekretariat Kierownika Działu BHP
tel. 32 368 55 03

© copyright by KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. - Autor: Mroziu
strona przęglądana: razy