24 maja 2018 r.

ostatnia aktualizacja:

Sprzedaż mieszkań

KWK "Kazimierz - Juliusz" Sp. z o.o. w Sosnowcu prowadzi sprzedaż lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach na terenie miasta Sosnowiec zarówno w drodze przetargów publicznych - licytacji, w drodze przyjęcia oferty oraz w trybie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

Wnioski na wykup mieszkania w trybie Ustawy wraz z instrukcją, jakie dokumenty należy skompletować celem skorzystania z prawa pierwokupu zajmowanego lokalu mieszkalnego są do pobrania, po konsultacji, u pracownika w Dziale Mieszkaniowo - Socjalnym, Sekcja Sprzedaży Mieszkań po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia o możliwości skorzystania z niniejszego prawa (zgodnie z art. 5 pkt. 1 Ustawy).

Regulamin
Ustawa
© copyright by KWK Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. - Autor: Mroziu
strona przęglądana: razy